HURTIGE KVALITETSOVERSÆTTELSER STATSAUTORISEREDE TRANSLATØRER OG TOLKE

OM OS

KMS Sprogbureau har eksisteret i Danmark siden 1991 og ledes af translatør og tolk Karin Mønsted:

  • Statsautoriseret translatør og tolk i tysk
  • Optaget på Rigspolitiets liste over tolke og oversættere
  • Optaget i de tyske domstoles og notarers oversætter- og tolkeliste

I næsten 20 år har hun boet i tysksprogede lande. Det har givet hende et særdeles grundigt kendskab – ikke blot til sproget, men også til mennesker og kulturer i disse lande og områder.

KMS Sprogbureau sidder derfor inde med stor viden om, hvordan virksomhedskulturer, retssystemer, de offentlige myndigheder osv. fungerer i den tysksprogede verden, såvel som i Danmark.

Denne viden er til stor nytte for KMS Sprogbureaus kunder. I et fortroligt og kompetent samarbejde når vi sammen frem til gode og fremadrettede løsninger på de mangfoldige sproglige udfordringer, der helt naturligt opstår, når man har - eller ønsker at skabe – kontakt på tværs af landegrænserne.