HURTIGE KVALITETSOVERSÆTTELSER STATSAUTORISEREDE TRANSLATØRER OG TOLKE

SPROGREVISION

 

Enhver tekst, der læses af en modtager, efterlader uvægerligt et billede af afsenderen hos modtageren.

Derfor er det vigtigt, at denne tekst tager sig så godt og korrekt ud som muligt

- for kun sådan kan modtagerens billede af afsenderen optimeres.

Ved sproglig revision forstår man en gennemlæsning og evt. forbedring af allerede affattede tekster med henblik på at sikre, at disse har en hensigtsmæssig udformning i forhold til målgruppe, anvendelsesformål osv., samt at de er sprogligt korrekte.

Vi tilbyder gerne at udføre

SPROGREVISION AF:

  • Tekster skrevet på dansk
  • Tekster skrevet på tysk

Desuden udfører vi korrekturlæsning.

Her kontrolleres det, at de sproglige formalia – grammatik, retskrivning og tegnsætning – i teksten er i orden, og nødvendige tilretninger foretages.

KORREKTURLÆSNING AF:

  • Tekster skrevet på dansk
  • Tekster skrevet på tysk

Tillad kun, at den bedst mulige kvalitet afgår til modtageren:

For sprogbilledet er en vigtig del af jeres image!